Υδραυλικές Μπουκάλες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


υδραυλικές μπουκάλες Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε:

Σχεδιασμός, κατασκευή και επισκευή υδραυλικών κυλίνδρων – εμβόλων (μπουκαλών χωματουργικών μηχανημάτων, τηλεσκοπισκών γερανών), τσάπες, κλαρκ, φορτωτές, εκσκαφείς:

  • Μονής – διπλής ενέργειας υδραυλικοί κύλινδοι – έμβολα (μπουκάλες)
  • Τηλεσκοπικοί υδραυλικοί κύλινδροι (μπουκάλες)
  • Τηλεσκοπικοί μονής και διπλής ενέργειας υδραυλικοί κύλινδροι – έμβολα (μπουκάλες)

Μπουκάλες ανατροπής απλής και διπλής ενέργειας

Υδραυλικές κατασκεύες υψηλής πίεσης λαδιού